Kdo jsme?


Jsme tým mladých a kreativních lidí, kteří se vzájemně doplňují. Na projektech pracujeme všichni společně a ze společných subjektivních postojů vytváříme objektivní výstupy.

Jak fungujeme?


Neděláme složité řešení projektů ani webů. Chceme pro naše zákazníky jednoduché a uživatelsky příjemné produkty. Proto webové stránky vytváříme na dostupných platformách. Stejně přistupujeme i k marketingu. Ať už se jedná o vytvoření celé marketingové strategie, nebo jednotlivých propagačních materiálů, jako jsou letáky, magazíny, vizitky a další. Náš výstup má vždy hlavu a patu.

Cílem naší práce je vytvářet produkty, které mají smysl jak pro nás, tak pro klienta.